CHÍNH SÁCH ĐỔI

Chính sách đổi trả website tại Tuấn Nguyễn Media:

1. Điều kiện đổi trả:
Chúng tôi cam kết cung cấp website chất lượng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng không hài lòng với dịch vụ hoặc có sự cố về website, chúng tôi sẽ xem xét đổi trả theo các điều kiện sau:

– Website chưa hoạt động đúng theo thiết kế ban đầu và chức năng đã cam kết.
– Có lỗi kỹ thuật nghiêm trọng không thể khắc phục trong thời gian ngắn.
– Sự cố xảy ra do lỗi của chúng tôi trong quá trình triển khai website.

2. Thời gian đổi trả:
Khách hàng có quyền đề xuất yêu cầu đổi trả website trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận bàn giao website. Trong trường hợp chúng tôi chấp nhận đổi trả, chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa hoặc thay thế website trong thời gian sớm nhất.

3. Phương thức đổi trả:
Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại hotline  02696 579 579 để đề xuất yêu cầu đổi trả website. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý yêu cầu một cách nhanh chóng và chính xác.

4. Điều kiện hủy đơn hàng:
Trong trường hợp khách hàng muốn hủy đơn hàng và không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng thông báo cho chúng tôi trước khi website được triển khai. Trong trường hợp đã triển khai website, việc hủy đơn hàng và hoàn trả chi phí có thể áp dụng theo quy định cụ thể tại thời điểm đó.

Chúng tôi luôn coi trọng sự hài lòng và quyền lợi của khách hàng, và sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình đổi trả và giải quyết các vấn đề liên quan đến website .